Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ NGỌC LAN
Tổ Trưởng TRẦN THỊ NGỌC LAN
Ngày tháng năm sinh 25/04/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng sư phạm tiểu học
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0946519291
Email ttnlan.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

tt