Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ MỸ KIỀU
Tổ Phó TRẦN THỊ MỸ KIỀU
Ngày tháng năm sinh 13/01/1973
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng sư phạm tiểu học
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ 01638008646
Điện thoại 01638008646
Email ttmkieu.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách