Thông tin chi tiết:
NGUYỄN NGỌC TÙNG
Giáo viên NGUYỄN NGỌC TÙNG
Ngày tháng năm sinh 05/01/1969
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cao đẳng sư phạm tiểu học
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 01225455519
Email nntung.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

gv