• VÕ THỊ MỸ DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh
  • Điện thoại:
   0973071379
  • Email:
   vtmdung.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THU TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh
  • Điện thoại:
   01656539108
  • Email:
   ntttam.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • LÂM THỊ TƯỜNG VI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0364047646
  • Email:
   lttvi.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN NGỌC TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   01225455519
  • Email:
   nntung.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • TRẦN THỊ NGỌC LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0946519291
  • Email:
   ttnlan.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • PHẠM THỊ NHẠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0914724522
  • Email:
   ptnhan.ancu1.th.tuyan@phuyen.edu.vn
 • TRẦN THỊ MỸ KIỀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   01638008646
  • Email:
   ttmkieu.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 31
Tháng 04 : 41
Năm 2020 : 2.754