Thông tin chi tiết:
PHẠM THỊ NHẠN
Họ và tên PHẠM THỊ NHẠN
Ngày tháng năm sinh 02/06/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Học hàm, học vị Đại học sư phạm tiểu học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Xã An Chấn, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0914724522
Email ptnhan.ancu1.th.tuyan@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

GV