• LÊ THỊ MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Mĩ Thuật - Hội họa
  • Điện thoại:
   0916467977
  • Email:
   ltmthu.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể Dục
  • Điện thoại:
   0935767161
  • Email:
   ntthang20071981@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0378698279
  • Email:
   ntnmai.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN MIN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm thể dục
  • Điện thoại:
   0374510015
  • Email:
   nmin.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ SƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0373014945
  • Email:
   ntsuong.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0983817137
  • Email:
   nvquang.nhtho.tuyan.@phuyen.edu.vn
 • TRẦN THỊ PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   01654616735
  • Email:
   ttphuong.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 11
Tháng 08 : 271
Năm 2022 : 7.743