• NGUYỄN THÀNH LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0365150778
  • Email:
   ntlong.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Đình Bân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384340293
  • Email:
   ndban.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ CHÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0935980684
  • Email:
   ntchin.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • BÙI THỊ NGỌC GIÀU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0935670423
  • Email:
   btngiau.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • LÊ THỊ MỸ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0989511827
  • Email:
   ltmha.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • VÕ LÊ NHẠC PHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- TPT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0935450988
  • Email:
   vlnphi.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0378346317
  • Email:
   nthong.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • VÕ THỊ NGỌC CẨM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0972098739
  • Email:
   vtncam.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • TRẦN THỊ KIM TRÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   01294802225
  • Email:
   ttktram.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 11
Tháng 08 : 271
Năm 2022 : 7.743