• TRẦN VĂN LỰC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0918158162
  • Email:
   tvl.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • TÔ LẬP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0986804086
  • Email:
   tlap.th.ah1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm TDTT
  • Điện thoại:
   0857242517
  • Email:
   nvdung.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ CHÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0935980684
  • Email:
   ntchin.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0986825949
  • Email:
   nttha.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0819603989
  • Email:
   ntatuyet.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THANH NỮ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0358130914
  • Email:
   nttnu.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • LÊ HOÀI YẾN PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0913865139
  • Email:
   lhyphuong.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 31
Tháng 04 : 41
Năm 2020 : 2.754