• TRẦN VĂN LỰC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0918158162
  • Email:
   tvl.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • CAO VĂN NGHIÊM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0392338661
  • Email:
   cvnghiem.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • HUỲNH VĂN TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0365520361
  • Email:
   hvtung.th.ah1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • TÔ LẬP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0986804086
  • Email:
   tlap.th.ah1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm TDTT
  • Điện thoại:
   0857242517
  • Email:
   nvdung.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • LÊ THỊ MINH THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Mĩ Thuật - Hội họa
  • Điện thoại:
   0916467977
  • Email:
   ltmthu.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ CHÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0935980684
  • Email:
   ntchin.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • VÕ THỊ MỸ DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh
  • Điện thoại:
   0973071379
  • Email:
   vtmdung.nhtho.tuyan@phuyen.edu.vn
 • LÊ THỊ LỆ LÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện-Thiết bị- Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Thư viện-Thiết bị
  • Điện thoại:
   0944053922- 0367470060
  • Email:
   ltllam.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0986825949
  • Email:
   nttha.achan1.tuyan@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 31
Tháng 04 : 42
Năm 2020 : 2.755